Privacy policy – AVG

Superhandschoen, gevestigd aan de Lange Wetering 1a 1394 KC Nederhorst den Berg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Superhandschoen.nl

Lange wetering 1 A

1394 KC Nederhorst den Berg

KvK nummer: 60631155.

BTW nummer: NL853990979B01

Persoonsgegevens die wij verwerken

Superhandschoen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@superhandschoen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Superhandschoen.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Superhandschoen.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Superhandschoen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Als je niet jouw persoonsgegevens verstrekt aan Superhandschoen.nl, kunnen orders niet afgehandeld en verstuurd worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Superhandschoen.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Superhandschoen.nl.) tussen zit.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Superhandschoen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Uit laten schrijven bij Superhandschoen.nl kan gedaan worden door middel van een email naar het volgende email adresinfo@superhandschoen.nl onder vermelding van PRIVACY.

Delen van persoonsgegevens met derden

Superhandschoen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw

gegevens. Superhandschoen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De derden van Superhandschoen.nl zijn:

 

Post NL: https://www.postnl.nl/privacy-verklaring/

Belastingdienst: https://belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/niet_in_enig_menu/prive/privacy

MailPoet & Mailchimp nieuwsbrief & e-mails

Als je je hebt ingeschreven op onze nieuwsbrief of je bent lid van onze site (als je kan inloggen) of je hebt al eerder gekocht op onze site, dan bestaat de kans dat je e-mails van ons krijgt.

We versturen enkel e-mails waarvoor je je hebt ingeschreven, of die betrekking hebben op diensten die we eerder hebben geleverd.

Om e-mails naar je te versturen, gebruiken we je naam en e-mailadres die je opgeeft. Onze site registreert ook het IP-adres dat je gebruikte toen je je aanmeldde voor de service om misbruik van het systeem te voorkomen.

Deze site kan e-mails versturen via de MailPoet en Mailchimp verzendservice Met deze service kunnen we het openen en klikken op onze e-mails volgen. We gebruiken deze informatie om de inhoud van onze nieuwsbrieven te verbeteren.

Geen identificeerbare informatie wordt buiten deze website bijgehouden behalve het e-mailadres.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Superhandschoen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Superhandschoen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookie-namen Type cookie Eerste of derde partij Kan worden geblokkeerd Sessie of aanhoudend Vervaldatum Doel

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Superhandschoen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@superhandschoen.nl onder vermelding PRIVACY.

De volgende mensen of programma’s hebben toegang tot uw gegevens:

Constance bos (eigenaar).
Joke Dietrich (eigenaar).
Alwin Dietrich (website ondersteuning).
Patrick Edens (Programmeur).
Mailpoet en Mailchimp (nieuwsbrief programma’s).

Onze website is beveiligd d.m.v. versleuteling volgens het HTTPS protocol.

Uw rechten:

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Superhandschoen.nlen heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Info@superhandschoen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Superhandschoen.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons